Algemene Voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle sessies.

 

Als je een afspraak maakt voor een sessie of een cursus boekt is dat tevens een bevestiging dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 

Alle sessies zijn op afspraak. De sessies vinden in principe plaats in mijn praktijk te Zutphen, mits er andere afspraken zijn gemaakt.

 

Privacy

 

* Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

* Ik geeft geen informatie aan derden zonder jouw toestemming.

* Informatie besproken tijdens de sessies blijft tussen jou en mij.

 

Tarieven

 

* Alle bedragen zijn inclusief b.t.w.

* Voor bedrijven gelden andere tarieven.

* Betaling van de sessies geschiedt na afloop van het consult bij voorkeur door contante betaling.

* Bij afspraken op locatie zal je rekening moeten houden met bijkomende reiskosten ( € 0,19 per km) en de kosten van de benodigde reistijd.

 

Annuleren sessies

 

* Je kunt afspraken tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren, daarna ben ik genoodzaakt € 25,00 in rekening te brengen voor de gereserveerde tijd.

 

Annulering Cursussen

 

* Bij annulering van minimaal 4 weken voorafgaand aan de cursus volgt terugbetaling van het volledige bedrag.

* Bij annulering van minimaal 2 weken voorafgaand aan de cursus volgt terugbetaling van 50 % van het volledige bedrag.

* Bij annulering van minimaal 1 week voorafgaand aan de cursus volgt terugbetaling van 25 % van het volledige bedrag.

* Bij annulering korter dan 1 week voorafgaand aan de cursus volgt er geen terugbetaling van het bedrag.

 

Verantwoordelijkheid

 

* Hoewel de tekst van deze website zorgvuldig is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

* Ik ben niet verantwoordelijk voor uitspraken of handelingen die gedaan worden door derden, ongeacht of deze plaats vinden binnen mijn praktijk. Iedereen behalve Petra.

* Jij bent zelf verantwoordelijk voor de voortgang, effecten en resultaten na een sessie. 

* Ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele lichamelijke of psychische klachten tijdens of na afloop van een sessie.

* Ik ben niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de deelnemer en/of voor de gevolgen van deelname aan een sessie of cursus.

 

Disclaimer

 

* Sessies bij mij vervangen nooit het bezoek aan of het advies van een arts of andere medisch specialist. Adviezen gegeven door mij zijn nooit bedoeld ter vervanging van medisch advies.

* Wanneer jij en of je kind onder behandeling is van een arts of medisch specialist dien je deze behandeling altijd voort te zetten.

* Als reactie op de sessie kunnen genezingsreacties optreden, deze zijn vaak onschuldig, maar als je het niet vertrouwd neem dan altijd contact op met je (huis) arts.

* Ik kan geen garantie voor verbetering van de algehele gesteldheid geven.

* Ik adviseer je het tijdig raadplegen van professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies te veronachtzamen op basis van versterkte informatie vanuit de sessies.

* Wanneer jij en/of je kind medicatie gebruikt voorgeschreven door een arts of specialist, mag je deze medicatie en behandeling alleen in overleg met de arts of specialist wijzigen.

* De cliënt is zich bewust van het feit dat ik, Petra geen diagnose stelt omtrent ziekte, geen medicatie voorschrijft en dat de informatie die uitgewisseld wordt de intentie heeft om te helpen meer bewust te worden van de innerlijke gezondheid en dat dit met de grootste wederzijdse discretie zal plaatsvinden.

* Bij acute medische of psychische klachten adviseer ik je om altijd eerst contact op te nemen met je huisarts, en daarnaast met mij voor holistisch advies.

* Ik ben niet aansprakelijk voor fysieke, psychische, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na een bezoek aan mijn praktijk, heen of terugreis inbegrepen.

* Jij en/of je kind volgt de sessies op eigen risico.